تبلیغات در استوری اینستاگرام و شکار نگاه‌های گریزان؛

تبلیغات در استوری اینستاگرام با محدودیت 24 ساعته در نمایش،‌ تحلیل و بازخوردگیری از تبلیغات را به تکلیفی طاقت‌فرسا در نزد بازاریابان تبدیل کرده است. البته در این بازار آشفته برندهایی هستند که ادعا [...]

اینفلوئنسر مارکتینگ چیست و با تبلیغات چه کرده است؟‌

اینفلوئنسر مارکتینگ چیست همان پرسشی است که هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و شاید همین مسأله باعث شده تا در پاسخ به پرسش اینفلوئنسر مارکتینگ چیست هر روز جواب‌های آب و تاب‌دارتری مطرح شوند. سال [...]

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید